لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه مهندسي برق دانشکده مهندسی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

  1. روش های پژوهش ( دکتر )
  2. پروژه تحقیقاتی ( دکتر )