لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسي برق دانشکده مهندسی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. فیزیولوژی ( دکتر علی مقیمی)
 2. آنالیزحقیقی ( دکتر اسداله نیکنام)
 3. سمینار ( دکتر )
 4. سمینار ( دکتر علی پیروی)
 5. پروژه تحقیق ( دکتر )
 6. پروژه تحقیق ( دکتر )
 7. کنترل بهینه ( دکتر محمدباقر نقیبی سیستانی)
 8. طراحی مدارهای الکترونیکی (فرکانس بالا) 2 ( دکتر محمد طاهرزاده ثانی)
 9. ابزار دقیق بیومدیکال (بیوانیسترومنت) ( دکتر نادیا نقوی)
 10. مباحث ویژه درمهندسی پزشکی 1 ( دکتر مریم قربانی)
 11. مبدل های بیو مدیکال ( دکتر جواد صفائی)
 12. آنتن 2 ( دکتر امیررضا عطاری)
 13. مدلسازی سیستم های بیولوژیکی ( دکتر سحر مقیمی)
 14. سیستم های مخابرات بی سیم ( دکتر حسین ضمیری جعفریان)
 15. پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته ( دکتر سیدعلی رضا سیدین)
 16. ادوات نیمه هادی - ۱ ( دکتر سید ابراهیم حسینی)
 17. تئوری جامع ماشینهای الکتریکی ( دکتر حسین ابوترابی زارچی)
 18. کنترل توان راکتیودرسیستمهای قدرت ( دکتر رضا قاضی)
 19. آشکارسازی و تخمین ( دکتر ناصر پریز)
 20. شبکه های عصبی ( دکتر میرمجتبی میرصالحی)
 21. شبکه های عصبی ( دکتر سید کمال الدین غیاثی شیرازی)
 22. بهره برداری ازسیستمهای قدرت پیشرفته ( دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض)
 23. بررسی حالات گذرادرسیستمهای قدرت ( دکتر جواد ساده)
 24. قابلیت اعتماددرسیستمهای قدرت ( دکتر علی پیروی)
 25. پردازش سیگنالهای دیجیتالی ( دکتر حسین ضمیری جعفریان)
 26. سیستمهای کنترل تطبیقی ( دکتر سیدکمال حسینی ثانی)
 27. شناسائی سیستم ها ( دکتر علی کریم پور)
 28. فرایندهای اتفاقی ( دکتر مرتضی خادمی درح)
 29. مباحث ویژه درمهندسی برق - 2 ( دکتر مجید علومی بایگی)
 30. مباحث ویژه درمهندسی برق - 2 ( دکتر عباس ابراهیمی مقدم)
 31. طراحی مدارهای مجتمع ( دکتر مهدی صابری)
 32. طراحی مدارهای وی ال اس آی ( دکتر رضا لطفی)
 33. فوتونیک ( دکتر مهرداد شکوه صارمی)
 34. مخابرات سلولی ( دکتر حسین خوش بین قماش)
 35. مباحث ویژه درمهندسی برق -1 ( دکتر حبیب رجبی مشهدی)
 36. ریاضیات مهندسی پیشرفته ( دکتر محمدحسن نشاطی)
 37. ریاضیات مهندسی پیشرفته ( دکتر ناصر پریز)
 38. ریاضیات مهندسی پیشرفته ( دکتر محمدحسن نشاطی)
 39. اصول کنترل مدرن ( دکتر جعفر عبادی)
 40. الکترونیک قدرت ( دکتر محمد منفرد)
 41. پردازش سیگنالهای تصویری ( دکتر مهدی سعادتمند طرزجان)
 42. تئوری اطلاعات وکدینگI ( دکتر قوشه عابدهدتنی)
 43. تئوری وتکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی1 ( دکتر مجتبی جودکی)
 44. روش های مجا نبی در الکترومغناطیس ( دکتر وحید محتشمی)
 45. مدارهای فعال ریز موج ( دکتر سیدمحمدسعید ماجدی)