لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسي برق دانشکده مهندسی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. فیزیولوژی ( دکتر علی مقیمی)
 2. مباحث ویژه ( الف) ( دکتر مریم قربانی)
 3. مخابرات دیجیتال ( دکتر )
 4. آنالیزحقیقی ( دکتر اسداله نیکنام)
 5. سمینار ( دکتر )
 6. سمینار ( دکتر علی پیروی)
 7. پروژه تحقیق ( دکتر )
 8. پروژه تحقیق ( دکتر )
 9. کنترل بهینه ( دکتر محمدباقر نقیبی سیستانی)
 10. طراحی مدارهای الکترونیکی (فرکانس بالا) 2 ( دکتر محمد طاهرزاده ثانی)
 11. ابزار دقیق بیومدیکال (بیوانیسترومنت) ( دکتر نادیا نقوی)
 12. مباحث ویژه درمهندسی پزشکی 1 ( دکتر مریم قربانی)
 13. مبدل های بیو مدیکال ( دکتر جواد صفائی)
 14. آنتن 2 ( دکتر امیررضا عطاری)
 15. مدلسازی سیستم های بیولوژیکی ( دکتر سحر مقیمی)
 16. سیستم های مخابرات بی سیم ( دکتر حسین ضمیری جعفریان)
 17. پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته ( دکتر سیدعلی رضا سیدین)
 18. ادوات نیمه هادی - ۱ ( دکتر سید ابراهیم حسینی)
 19. تئوری جامع ماشینهای الکتریکی ( دکتر حسین ابوترابی زارچی)
 20. کنترل توان راکتیودرسیستمهای قدرت ( دکتر رضا قاضی)
 21. آشکارسازی و تخمین ( دکتر ناصر پریز)
 22. شبکه های عصبی ( دکتر میرمجتبی میرصالحی)
 23. شبکه های عصبی ( دکتر سید کمال الدین غیاثی شیرازی)
 24. بهره برداری ازسیستمهای قدرت پیشرفته ( دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض)
 25. بررسی حالات گذرادرسیستمهای قدرت ( دکتر جواد ساده)
 26. قابلیت اعتماددرسیستمهای قدرت ( دکتر علی پیروی)
 27. پردازش سیگنالهای دیجیتالی ( دکتر حسین ضمیری جعفریان)
 28. سیستمهای کنترل تطبیقی ( دکتر سیدکمال حسینی ثانی)
 29. شناسائی سیستم ها ( دکتر علی کریم پور)
 30. فرایندهای اتفاقی ( دکتر مرتضی خادمی درح)
 31. مباحث ویژه درمهندسی برق - 2 ( دکتر مجید علومی بایگی)
 32. مباحث ویژه درمهندسی برق - 2 ( دکتر عباس ابراهیمی مقدم)
 33. مباحث ویژه درمهندسی برق - 2 ( دکتر عباس ابراهیمی مقدم)
 34. طراحی مدارهای مجتمع ( دکتر مهدی صابری)
 35. طراحی مدارهای وی ال اس آی ( دکتر رضا لطفی)
 36. فوتونیک ( دکتر مهرداد شکوه صارمی)
 37. مخابرات سلولی ( دکتر حسین خوش بین قماش)
 38. ریاضیات مهندسی پیشرفته ( دکتر محمدحسن نشاطی)
 39. ریاضیات مهندسی پیشرفته ( دکتر ناصر پریز)
 40. ریاضیات مهندسی پیشرفته ( دکتر محمدحسن نشاطی)
 41. اصول کنترل مدرن ( دکتر جعفر عبادی)
 42. الکترونیک قدرت ( دکتر محمد منفرد)
 43. پردازش سیگنالهای تصویری ( دکتر مهدی سعادتمند طرزجان)
 44. تئوری اطلاعات وکدینگI ( دکتر قوشه عابدهدتنی)
 45. تئوری پیشرفته مخابرات ( دکتر حسین خوش بین قماش)
 46. تئوری وتکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی1 ( دکتر مجتبی جودکی)
 47. روش های مجا نبی در الکترومغناطیس ( دکتر وحید محتشمی)
 48. مدارهای فعال ریز موج ( دکتر سیدمحمدسعید ماجدی)