قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی که علاقه مند به انتخاب گرایش بیوالکتریک می باشند.
دروس مربوط به گرایش بیوالکتریک در ترم جاری به شرح زیر می باشد:

فایل دروس ارائه شده