آخرین جلسه بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع دکترا رشته مهندسی برق- ورودی 90 و ماقبل

آخرین جلسه بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان روز شنبه مورخ 96/4/3 ساعت 10 الی 12 در دفتر گروه مهندسی برق برگزار می گردد. عدم مراجعه دانشجویان به منزله انصراف دانشجو از تحصیل تلقی می گردد. لازم است دانشجویان برای تعیین وقت به صورت حضوری و یا از طریق تماس تلفنی با دفتر گروه مهندسی برق هماهنگ نمایند.