پذیرش دانشجویان مقطع دکترا گرایش مهندسی پزشکی

گروه مهندسی برق برای اولین بار اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکترا گرایش مهندسی پزشکی سال تحصیلی 97-96 نموده است.

جدول نحوه بررسی سوابق علمی و مصاحبه آزمون دکترای (p.h.D) سال 1396

رزومه اعضای هیأت علمی گرایش مهندسی پزشکی