تألیف کتاب توسط کارشناس محترم گروه مهندسی برق جناب آقای مهندس «ناصر حافظی مطلق»

جناب آقای مهندس «ناصر حافظی مطلق» کارشناس محترم گروه مهندسی برق، تألیف سومین کتاب علمی- آموزشی از سوی شما با عنوان «ابزار دقیق و اندازه گیری الکترونیکی» را که مرجعی است کشوری برای دروس «ابزار دقیق» و «اندازه گیری الکترونیکی» رشته مهندسی برق، به شما تبریک و شادباش می گوییم و برای شما آرزوی بهروزی، سعادت و توفیق روزافزون علمی داریم.