قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق که دوره آموزشی خود را به اتمام رسانیده اند و قصد گرفتن واحد پایان نامه را در ترم آینده دارند، لازم است به استاد راهنما و مدیر گرایش مربوطه مراجعه و با ارائه دروس گذرانده شده اطمینان یابند که دروس موظف خود را گذرانده اند تا در هنگام فارغ التحصیلی با مشکلی مواجه نشوند. ضمنا لازم به توضیح است که شرط اخذ واحد پایان نامه برای دانشجویان ورودی 94 به بعد کسب معدل کل 14 (با احتساب نمره درس سمینار) در پایان دوره آموزشی می باشد.