فعاليت هاي علمي گروه 

 

برگزاری کنفرانس سیستمهای هوشمند

سال 1383

برگزاری دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

سال 1385

برگزاری کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر

سال 1386

برگزاری کنگره سیستمهای فازی و هوشمند

سال 1386

برگزاری بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران

سال 1392

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

 برگزاری کنفرانس سیستمهای هوشمند سال1382

برگزاری دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق  ایران 1383

برگزاری کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر 1385

برگزاری کنگره سیستمهای فازی و هوشمند 1386

برگزاری بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق  ایران 1392