لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسي برق دانشکده مهندسی

( سال تحصیلی ۱۳۹۳ - ترم ۲ )

 

 1. آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ( دکتر علی مقیمی)
 2. مدارهای واسطه ( دکتر محمد طاهرزاده ثانی)
 3. برنامه ریزی در سیستمهای قدرت ( دکتر حبیب رجبی مشهدی)
 4. مباحث ویژه درالکترونیک ( دکتر مجتبی جودکی)
 5. سمینار ( دکتر میرمجتبی میرصالحی)
 6. سمینار ( دکتر حسین ضمیری جعفریان)
 7. سمینار ( دکتر ناصر پریز)
 8. سمینار ( دکتر )
 9. سمینار ( دکتر محمد طاهرزاده ثانی)
 10. سمینار ( دکتر )
 11. پروژه تحقیق ( دکتر )
 12. مایکروویو -2 ( دکتر امیررضا عطاری)
 13. پردازش سیگنالهای تصویری ( دکتر سیدعلی رضا سیدین)
 14. دینامیک سیستمهای قدرت الکتریکی ( دکتر جعفر عبادی)
 15. میکروپروسسور -2 ( دکتر علی پیروی)
 16. سیستمهای کنترل چندمتغیره ( دکتر علی کریم پور)
 17. سیستمهای کنترل غیرخطی ( دکتر ناصر پریز)
 18. حفاظت پیشرفته سیستمهای قدرت ( دکتر جواد ساده)
 19. اصول سیستمهای رادار ( دکتر سیدمحمدسعید ماجدی)
 20. فیلترهای وفقی ( دکتر حسین ضمیری جعفریان)
 21. تئوری پیشرفته مخابرات ( دکتر محمد مولوی کاخکی)
 22. مباحث ویژه درمهندسی برق -1 ( دکتر حسین ابوترابی زارچی)
 23. مباحث ویژه درمهندسی برق - 2 ( دکتر سیدکمال حسینی ثانی)
 24. مباحث ویژه درمهندسی برق - 3 ( دکتر سید ابراهیم حسینی)
 25. مخابرات سیار ( دکتر حسین خوش بین قماش)
 26. کنترل رباست ( دکتر رجب اصغریان قنادیزدی)
 27. سیستمهای مخابرات نوری ( دکتر مهرداد شکوه صارمی)
 28. طراحی مبدل های داده ( دکتر مهدی صابری)
 29. تئوری پیشرفته الکترومغناطیس ( دکتر محمدحسن نشاطی)
 30. کاربردمدارهای مجتمع ( دکتر محمد میمندی نژاد)
 31. تئوری اطلاعات چندکاربره ( دکتر قوشه عابدهدتنی)
 32. سیستم های تصویرگر پزشکی ( دکتر مهدی سعادتمند طرزجان)
 33. مباحث ویژه در مهندسی پزشکی ( دکتر نادیا نقوی)
 34. پردازش گفتار ( دکتر عباس ابراهیمی مقدم)
 35. کیفیت توان الکتریکی ( دکتر رضا قاضی)
 36. طراحی مدارهاوشبکه ها ( دکتر سید ابراهیم حسینی)
 37. انتشارامواج ( دکتر وحید محتشمی)
 38. مباحث ویژه درمهندسی پزشکی 2 ( دکتر جواد صفائی)
 39. سیستم های دینامیکی در علوم اعصاب ( دکتر مریم قربانی)
 40. هوش ماشین ( دکتر محمدباقر نقیبی سیستانی)