آموزش دوره کارشناسی ارشد

 

آیین نامه های آموزشی:              

1-      آیین نامه دوره کارشناسی ارشد

2-       مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

3-      آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي کارشناسی ارشد

           آیین نامه کارشناسی ارشد 94   - 4 

 

فرمها و دستورالعمل ها:

1-      زمان بندی دوره کارشناسی ارشد

 -2فرم پیشنهاده

3- آیین نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

                        فرم چکیده فارسی

5-     فرم چکیده انگلیسی

6-     فرم تعهد نامه

     فرم تعیین استاد راهنما گرایش های الکترونیک، کنترل و مهندسی پزشکی   -7 

دریافت فایل فرم

8- درخواست تمدید سنوات دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که وارد سال چهارم تحصیلی (ترم 7) می شوند، لازم است درخواست تمدید سنوات ایشان ابتدا در گرایش مربوطه مطرح شود به تأیید برسد.

دریافت فرم تمدید سنوات دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد