مديريت گروه 

  

 

 

 پيام مدير گروه:

به گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد خوش آمدید. گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی یکی از قطبهای آموزشی و پژوهشی مهندسی برق کشور است که تلاش می­ کند با بهره­ گیری از منابع انسانی نخبه و فرهیخته به تربیت نیروی انسانی متخصص و برخوردار از اخلاق حرفه ­ای بپردازد. در این راستا تلاش می کنیم فضایی مناسب آموزش و پژوهش در حوزه مهندسی برق فراهم آوریم که درخور جایگاه رفیع دانشگاه فردوسی در بین دانشگاههای کشور باشد. تقویت روحیه کارآفرینی و نوآوری یکی از اولویتهای اصلی من و همکارانم در گروه برق است. این امر با توجه ویژه به سند چشم انداز دانشگاه فردوسی و برنامه راهبردی گروه برق ممکن خواهد شد. براین اساس تلاش می­ کنیم بطور پیوسته کیفیت آموزش و پژوهش مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و تصمیمات لازم برای افزایش کیفی و کمی این گروه اتخاذ شود. روشن است که بدون ارتباط موثر با دانشجویان و همچنین صنعتگران این امر میسر نخواهد شد. از این رو از کلیه دانشجویان و صنعتگران می­خواهم که نظرات ارزشمند خود را در اختیار ما قرار دهند. در نهایت،از این فرصت استفاده کرده و از کلیه افراد مستعد و مشتاق فراگیری دانش و مهارت در زمینه مهندسی برق دعوت می­ کنم به گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی بپوندند.

 

  8

دکنر جعفر عبادی

 

 

          

  

تيم مديريتي گروه مهندسي برق:

  مدير گروه: دکتر جعفر عبادی 
  معاون گروه: دکتر مهدي صابري
 

دبيران تحصيلات تکميلي گرايشها:

گرايش الکترونيک: دکتر سيد ابراهيم حسيني
گرايش بيوالکتريک: دکتر جواد صفايي
گرايش کنترل: دکتر محمدباقر نقیبی سیستانی
گرايش قدرت: دکتر مجید علومی
گرايش مخابرات: دکتر مهرداد شکوه صارمی
 

کميته تحصيلات تکيملي:

دکتر جعفر عبادی، دکتر محمد حسين جاويدي دشت بياض، دکتر مرتضي خادمي، دکتر ميرمجتبي ميرصالحي، دکتر سيد ابراهيم حسيني، دکتر محمد باقر نقیبی سیستانی، دکتر مجید علومی،  دکتر مهرداد شکوه صارمی و دکتر جواد صفايي.
 

کميته برنامه ريزي آموزشي:

دکتر جعفر عبادی، دکتر مهدي صابري، دکتر محمد ميمندي نژاد، دکتر ناصر پریز، دکتر مهدي سعادتمند طزرجان، دکتر حسین ابوترابی، دکتر محمد طاهرزاده ثاني، دکتر محمد حسن نشاطی.

 

امور مربوط به کارآموزي دوره کارشناسي: مهندس سيد داود موسوي

امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی: مهندس سيد محمد کيش بافان

مدیریت وبگاه گروه: دکتر مهدي صابري

نماينده گروه در کتابخانه: دکتر ناديا نقوي