دکتر عباس ابراهیمی مقدم

 مرتبه علمی: استادیار
 گرایش: مخابرات
 تخصص: پردازش گفتار
 
  وبلاگ شخصی:  http://a.ebrahimi.profcms.um.ac.ir
  ایمیل:  a.ebrahimi.m (at) gmail (dot) com
  تلفن
 

  Ebrahimi

 
دکتر حسین ابوترابی زارچی
 مرتبه علمی: استادیار
گرایش: قدرت
تخصص: 
 
وبلاگ شخصی: 
ایمیل:
تلفن
 

 

 nophoto

 

 

دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی

مرتبه علمی: استاد
گرایش: کنترل
تخصص:
 
وبلاگ شخصی:   http://akbazar.profcms.um.ac.ir
ایمیل:  a.ebrahimi.m (at) gmail (dot) com
تلفن:
 

 

 Akbarzadeh

 

ی